Consumentenvertrouwen ook zichtbaar in aantal klussen

Bijgewerkt op

Amsterdam, 16 april 2014 – Het consumentenvertrouwen lijkt zich dit jaar te herstellen als het gaat om allerlei klussen in en om het huis. In de afgelopen 12 maanden hebben ruim 3,8 miljoen Nederlanders een of meerdere klussen uitbesteed, waarvan 38 procent in het eerste kwartaal van 2014. Dit blijkt uit de Klusmonitor uitgevoerd door MarketResponse onder 1.079 Nederlanders in opdracht van Werkspot.nl, de website voor alle klussen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek constateerde vorige maand al dat consumenten positief waren over het economisch klimaat. Deze ontwikkeling is ook zichtbaar in het aantal uitbesteedde klussen en de gemiddelde waarde van een klusopdracht.

Klusmonitor Dat het vertrouwen in de economie de laatste maanden aan het toenemen is, ziet directeur Ronald Egas van Werkspot.nl niet alleen in het beeld van de Klusmonitor. "Wij constateren de laatste maanden ook dat steeds meer consumenten hun klussen op Werkspot.nl plaatsen. In het eerste kwartaal werden er 57.885 klussen geplaatst. Dit vertegenwoordigt een kluswaarde van 93 miljoen euro. Een stijging van 46 procent ten opzichte van het eerste kwartaal in 2013. Nooit eerder werden er in een kwartaal zoveel klussen geplaatst op Werkspot. Wij liften mee op de aantrekkende huizenmarkt."

Schilderklus en tuinonderhoud zijn populaire klussen Van de Nederlanders ouder dan 18 jaar heeft 29% in het afgelopen jaar een klus uitbesteed. Jongeren t/m 34 jaar besteden minder vaak een klus uit dan personen boven de 35 jaar. Van de uitgevraagde klussen wordt een schilderklus het meeste uitbesteed (20%), ook tuinonderhoud wordt vaak aan een hovenier overgelaten. Tuinonderhoud is vooral uitbesteed door personen met een boven modaal inkomen.

Verwachtingen De Klusmonitor laat ook zien dat 20 procent van de Nederlanders nu al aangeeft de komende 12 maanden een klus uit te gaan besteden. De verwachting is dan ook dat erin 2014 meer klussen worden uitbesteed, dan afgelopen jaar. Bovendien weten we dat veel klussen last minute tot stand komen. Het geeft vertrouwen dat 20 procent van de Nederlanders nu al aangeeft een klus te plaatsen.

Voor schilderklussen blijven liggen
Bijna de helft van de Nederlanders geeft aan dat een schilderklus meer dan 3 maanden blijft liggen. Ook tuinonderhoud is een klus die vaak op de lange baan wordt geschoven. Sommige klussen laten zich echter lastiger uitstellen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een CV ketel. Bij slechts 3% van de klussen die blijven liggen gaat het om het plaatsen van een CV ketel.

Kluswaarde Van de mensen die een klus uitbesteedden, gaf 20 procent van de ondervraagden tussen de 1.000 en 2.000 euro uit aan een klus in of om het huis, 14 procent tussen de 2.000 en 5.000 euro en 12 procent gaf daar meer dan 5.000 euro aan uit. Uit de data analyse van Werkspot.nl blijkt dat de gemiddelde orderwaarde het afgelopen half jaar is gestegen met maar liefst 28 procent van 1.250 euro naar 1.606 euro.

Demografie Jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar besteden een klus het minst vaak uit. Het zijn vooral personen met een bovenmodaal inkomen die een klus liever uitbesteden dan er zelf aan te gaan beginnen.

De groei van het aantal klussen in de noordelijke provincies is het grootst
In Zuid-Holland werden in het eerste kwartaal 10.000 klussen geplaatst. Samen met Noord- Holland zijn dit de provincies waar de meeste klussen worden geplaatst. Nu zien we dat ook de noordelijke provincies sterk groeien; Drenthe (73%), Groningen (57%) en Friesland (55%).

Consumentengedrag 75% van de consumenten leunt op ervaringen van anderen bij het kiezen van een vakman. 59% van de consumenten leest online referenties. Voor 73% van deze consumentengroep zijn de online referenties mede bepalend voor de keuze van een vakman. Ronald Egas zegt hierover: ‘Het is voor een gemiddelde consument moeilijk in te schatten of een vakman bekwaam is. Net als bij het boeken van hotelkamers of bij de keuze van een restaurant, helpen online referenties heel goed bij het maken van keuzes voor een vakman.’

Vrouwen zijn positiever over hun partner dan mannen
Vrouwen zijn opvallend positiever ten opzichte van hun partner dan mannen. In alle uitgevraagde categorieën geven de vrouwen hun partner een hoger cijfer dan de mannen. Overigens zijn er hierbij slechts twee vakgebieden waar er daadwerkelijk voldoendes worden uitgedeeld. Zowel bij het schilderen als bij tuinonderhoud wordt de partner in staat geacht hier iets van te maken. Opvallend is dat dit nu net de categorieën zijn waar de klussen het langste blijven liggen. Bij de andere categorieën, zoals bijvoorbeeld bij stucen, hebben de ondervraagden er echter weinig vertrouwen in dat hun partner dit tot een succesvol einde gaat brengen. Dit lijken dus bij uitstek klussen waar de vakman uitkomst kan bieden.