Privacy Statement

Werkspot B.V. ("Werkspot", "wij", "ons") respecteert jouw privacy en neemt de bescherming van je privacy serieus, daarom beheren wij deze website en onze diensten in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, in het bijzonder de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dit Privacy Statement heeft als doel je een duidelijk beeld te geven van hoe we je persoonsgegevens gebruiken, de rechten die je hebt en de mogelijkheden om controle uit te oefenen over je gegevens en de bescherming van jouw privacy. In dit Privacy Statement vind je onder meer de volgende informatie:

We raden je aan dit Privacy Statement goed door te lezen en regelmatig te raadplegen bij het gebruiken van onze website en diensten.

Welke persoonsgegevens Werkspot verzamelt en gebruikt

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die jou direct of in combinatie met andere gegevens kunnen identificeren. We verzamelen persoonsgegevens:

 • die jij aan ons verstrekt bij het gebruik van onze website en diensten;
 • persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen;
 • persoonsgegevens die wij verzamelen via andere bronnen.

Persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt of die wij automatisch verzamelen

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn onder meer:

 • Contactgegevens en gegevens over opdrachten en diensten, zoals (bedrijfs)naam, adres, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres, specialisme en andere persoonsgegeven die je vrijwillig aan ons verstrekt als je contact met ons opneemt of met ons communiceert. Werkspot verzamelt ook persoonsgegevens van opdrachtgevers die een opdracht plaatsen en van opdrachtnemers voor zover deze gegevens nodig zijn om een 'match' met een potentiële opdrachtgever te maken. Denk hierbij aan gegevens zoals beroep en informatie over werkzaamheden en producten en diensten;
 • Accountgegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord als je een account bij Werkspot aanmaakt;
 • Identificatiegegevens afkomstig van identificatie documenten van de Vakman
 • Transactie en financiële gegevens, zoals facturen, financiële gegevens noodzakelijk voor facturering, uitnodigingen voor opdrachten aan opdrachtnemers en voorstellen van opdrachtnemers op opdrachten van opdrachtgevers;
 • Communicatiegegevens, zoals de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer via Werkspot, deelname aan onderzoeken of communicatie met Werkspot, bijvoorbeeld als je contact opneemt met onze klantenservice of ons een vraag stelt, een reactie geeft of een verzoek indient;
 • Beoordelingen en reacties geplaatst door gebruikers van Werkspot;
 • Beschrijvingen van opdrachten geplaatst door gebruikers van Werkspot;
 • Automatisch verzamelde gegevens, zoals je IP-adres, type browser en besturingssysteem, applicatieversie en geografische locatie. We verzamelen en genereren ook gegevens op basis van je gebruik van Werkspot, zoals de pagina’s die je hebt bezocht, de pagina’s die je voor en na je bezoek aan Werkspot bezoekt, de zoektermen die je gebruikt, hoe vaak je Werkspot gebruikt en of je interesse hebt om Werkspot vaker te gebruiken. Wij verzamelen deze gegevens door middel van het plaatsen van cookies. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij je naar onze cookie statement.
 • Inloggen via social media: om je gebruiksgemak op onze website te verbeteren, bieden we de mogelijkheid aan om in te loggen via je Google- of Facebook-account. Indien je daarvoor kiest, machtig je ons persoonlijke data op te halen zoals je naam, e-mailadres en extern identificatienummer. Wij kunnen deze informatie opslaan voor gebruik zoals vermeld in deze verklaring en kan mogelijk gebruikt worden om gebruiksgegevens te valideren voor inloggen via social media. Het gebruik van informatie dat door Google en Facebook verzameld wordt, valt onder het beleid van de respectievelijke partijen en ons gebruik van deze informatie valt onder deze privacy-verklaring.
 • Telefoonopnames: wij kunnen telefoongesprekken opnemen met het oog op kwaliteitscontrole, interne opleiding en bewijs van contractvorming. Het is in ons legitiem zakelijk belang om dit te doen.

Persoonsgegevens die we uit andere bronnen verkrijgen

We maken gebruik van externe bronnen om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen. Bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel om bedrijfsgegevens van opdrachtnemers te verzamelen of externe bronnen waaruit we kunnen afleiden of sprake is van een BTW vrijstelling. We verzamelen ook technische informatie over de aflevering van e-mails, SMS en pushberichten uit bronnen zoals Google Analytics en Amazon Web Services.

Hoe Werkspot persoonsgegevens gebruikt

Werkspot gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Aanbieden van onze diensten we verwerken je persoonsgegevens zodat we je onze diensten kunnen aanbieden. Het doel van onze diensten is om opdrachtgevers in contact te brengen met opdrachtnemers voor het uitvoeren van opdrachten, mede op basis van interesses en/of beoordelingen. Onze grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst die we met jou hebben;
 • Identificatie en autorisatie we verwerken je persoonsgegevens om je identiteit te verifiëren en je toegang te geven tot onze diensten. Onze grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst die we met jou hebben en te voldoen aan onze wettelijke verplichting om passende beveiligingsmaatregelen te nemen om de gegevens die we verwerken te beschermen;
 • Fraude preventie We verwerken identificatiegegevens afkomstig van identificatie documenten van de Vakman voor fraude preventie. Dit is in overeenstemming met de Vakman. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6(1)(a)AVG;
 • Het verbeteren van onze website en diensten we analyseren informatie over de wijze waarop je onze website en diensten gebruikt om zo de gebruikerservaring te verbeteren voor alle websitebezoekers. Deze informatie bevat zowel onderzoeksdata als statistieken of het uitvoeren en analyseren van enquêtes waaraan je kiest deel te nemen om onze diensten te verbeteren. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om onderzoek en analyses uit te voeren met betrekking tot de uitvoering van onze diensten, zodat we inzicht kunnen krijgen in eventuele problemen met onze diensten en deze kunnen verbeteren;
 • Aanpassen van je ervaring we gebruiken je persoonsgegevens om je een persoonlijke ervaring met onze diensten te bieden. Dit doen we door je bijvoorbeeld interactieve of gepersonaliseerde elementen aan te bieden die toegespitst zijn op je interesses. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om jou een dienst aan te bieden die zoveel mogelijk aansluit bij jouw interesses;
 • Communicatie we gebruiken je persoonsgegevens om met jou te kunnen communiceren als je bijvoorbeeld contact opneemt met onze klantenservice, ons een e-mail stuurt of ons verzoekt om een recht uit te oefenen. We gebruiken je persoonsgegevens ook om contact met je op te nemen als we je bijvoorbeeld willen informeren over wijzigingen in onze diensten of algemene voorwaarden. We kunnen ook contact met je opnemen om jouw feedback over onze diensten te vragen voor interne onderzoeksdoeleinden. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang dat wij jou passende en persoonlijke antwoorden kunnen geven en jou kunnen informeren over onze diensten en onderzoek kunnen doen naar onze diensten voor bedrijfsonderzoek en -ontwikkeling;
 • Beoordelingen we gebruiken je persoonsgegevens als je beoordelingen plaatst op fora op onze website. Bijvoorbeeld als je een beoordeling plaatst over een opdrachtnemer, waarbij het kan dat wij – eventueel op verzoek van een opdrachtnemer – een beoordeling aanpassen of verwijderen als wij deze niet relevant, beledigend of anderszins ongepast achten. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om onze gebruikers de mogelijkheid te bieden beoordelingen te schrijven en te plaatsen en, indien wij dit nodig achten, de beoordelingen aan te passen of te verwijderen. Deze informatie kan openbaar toegankelijk zijn voor derde partijen onder de categorie voltooide opdrachten op verschillende pagina’s van onze website;
 • Opdrachtbeschrijvingen en beoordelingen we kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken wanneer je beschrijvingen van opdrachten plaatst op onze website. De geplaatste informatie kan openbaar toegankelijk zijn voor derde partijen onder de categorie voltooide of uitgevoerde opdrachten op verschillende pagina’s van onze website. Het is in ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om andere gebruikers of andere partijen die geïnteresseerd zijn in onze diensten te informeren over succesvol uitgevoerde opdrachten.
 • Marketing we kunnen je persoonsgegevens gebruiken om je gepersonaliseerde marketing berichten te sturen met informatie over onze activiteiten, producten en diensten en promotionele acties die wij relevant voor jou achten. Wij kunnen ook gebruik maken van gerichte advertentietools om je advertenties te tonen die relevant zijn voor jouw interesses. Deze tools kunnen informatie verzamelen over jouw surfgedrag en deze gebruiken om je advertenties te tonen die je waarschijnlijk meer interesseren. Wanneer je onze marketing berichten ontvangt, zoals nieuwsbrieven, e-mails en gerichte advertenties, gebeurt dit op basis van jouw toestemming indien dit wettelijk vereist is of anders op basis van ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om onze diensten te promoten. Wanneer je nieuwsbrieven of marketing e-mails ontvangt kun je je daar te allen tijde voor afmelden. Je kunt jouw advertentievoorkeuren aanpassen bij de instellingen van de relevante sociale mediabedrijven;
 • Uitoefenen van onze rechten en voldoen aan onze verplichtingen we gebruiken je persoonsgegevens om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Bijvoorbeeld om te voldoen aan onze belastingverplichtingen. We gebruiken je persoonsgegevens ook om fraude en andere illegale of onwenselijke activiteiten te voorkomen en op te sporen. We kunnen je persoonsgegevens eveneens gebruiken om onze rechten of rechten van anderen, te beschermen of uit te oefenen. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om dit te doen.
 • Anonimisering we kunnen je persoonsgegevens anonimiseren, waardoor je voor ons of voor een derde partij, niet meer identificeerbaar bent. Wij kunnen bijvoorbeeld op basis van geanonimiseerde gegevens statistieken maken om onze productontwikkeling op af te stemmen. Het is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om dit te doen.

Onze producten en diensten zijn bedoeld voor volwassenen. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 18 jaar) en vragen minderjarigen dan ook om geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken en geen gebruik te maken van onze producten en diensten.

Met wie Werkspot persoonsgegevens deelt

Werkspot behandelt jouw persoonsgegevens met zorg en vertrouwelijkheid. Je persoonsgegevens zijn alleen beschikbaar voor medewerkers van Werkspot voor zover dat noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten.

Werkspot deelt alleen persoonsgegevens met derde partijen die Werkspot vertrouwt. Dat zijn onze:

 • Groepsmaatschappijen Werkspot is onderdeel van IAC Inc. Voor interne rapportages, beveiliging en optimalisatie van onze dienstverlening, delen wij bepaalde persoonsgegevens met onze groepsmaatschappijen. Zo delen wij bijvoorbeeld de pagina’s die je bezoekt en onze analyses met IAC Inc.;
 • Dienstverleners we delen je persoonsgegevens met onze dienstverleners voor zover dat relevant is. Bijvoorbeeld om betalingen te incasseren, fraude te onderzoeken en te voorkomen, marketing communicaties te verspreiden, gepersonaliseerde advertenties te tonen, onze diensten te optimaliseren of data te analyseren. Deze dienstverleners zijn contractueel door ons verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens dezelfde zorgvuldigheid in acht te nemen die wijzelf in acht nemen;
 • Autoriteiten we delen je persoonsgegevens met autoriteiten voor zover dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld met toezichthouders, gerechtelijke instanties en overheidsinstanties, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de vervolging van strafbare feiten en fraude. We kunnen ook persoonsgegevens doorgeven aan autoriteiten om onze rechten en eigendommen te beschermen, of de rechten en eigendommen van derden;
 • Professionele adviseurs we delen je persoonsgegevens met onze professionele adviseurs voor zover dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld met onze advocaten als we juridisch advies nodig hebben.

We zullen je persoonsgegevens niet zonder je voorafgaande toestemming aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden.

Hoe Werkspot persoonsgegevens internationaal doorgeeft

Werkspot verstrekt je persoonsgegevens aan derde partijen die gevestigd zijn in landen buiten de EU. Bijvoorbeeld met groepsmaatschappijen binnen de IAC Inc. groep. Ontvangers van je persoonsgegevens kunnen gevestigd zijn in landen waar wetgeving minder bescherming biedt aan persoonsgegevens dan de EU. We zullen je persoonsgegevens alleen verstrekken aan derde partijen die je persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en een passende bescherming bieden in lijn met Europese standaarden, zodat de persoonsgegevens op passende wijze zijn beschermd (bijvoorbeeld door het sluiten van EU Model Contracten voor de internationale doorgifte van persoonsgegevens zoals goedgekeurd door de Europese Commissie).

Indien je vragen hebt over de internationale doorgifte van je persoonsgegevens of de passende waarborgen die door Werkspot zijn genomen om je persoonsgegevens te beschermen, stuur dan een e-mail naar info@werkspot.nl.

Hoe Werkspot persoonsgegevens beveiligt en opslaat

Werkspot heeft fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om je persoonsgegevens te beschermen. Deze maatregelen zijn gericht op het bieden van voortdurende integriteit en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door alleen bevoegde medewerkers toegang te geven tot persoonsgegevens. We evalueren en updaten onze beveiligingsmaatregelen op regelmatige basis. Geen enkel informatiesysteem is echter 100% veilig, dus we kunnen de absolute veiligheid van je persoonsgegevens niet garanderen.

We bewaren je persoonsgegevens zolang we een relatie met je hebben, tenzij er op basis van de wet een kortere bewaartermijn geldt of de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Na beëindiging van onze relatie met jou, zullen we je persoonsgegevens bewaren voor een periode die ons in staat stelt om:

 1. te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, waaronder wettelijke bewaartermijnen;
 2. juridische claims te onderzoeken of te verdedigen;
 3. jouw vragen, verzoeken of klachten te kunnen behandelen;
 4. onze administratie te onderhouden voor analyse en/of controledoeleinden.

Hoe je je rechten kunt uitoefenen

Je hebt het recht om informatie op te vragen over alle persoonsgegevens die wij over jou verwerken. Als jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, heb je het recht om deze te laten corrigeren en aanvullen. Je kunt vragen om verwijdering van jouw persoonsgegevens, tenzij wij wettelijk verplicht of gerechtigd zijn om je persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, kun je vragen op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als de verwerking wordt uitgevoerd op grond van gerechtvaardigd belang dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking door de redenen te noemen die verband houden met jouw specifieke situatie.

Als de verwerking wordt uitgevoerd op basis van jouw toestemming of in het kader van een overeenkomst dan heb je het recht op overdraagbaarheid van de door jou verstrekte gegevens, mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.

Indien wij jouw gegevens verwerken op basis van jouw toestemming, dan heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. De verwerking die vóór de intrekking plaatsvond blijft door de intrekking onaangetast.

Je kunt een verzoek tot uitoefening van deze rechten indienen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat de verwerking in strijd met toepasselijke wetgeving heeft plaatsgevonden.

Op onze website tref je een aantal links aan naar andere websites. Werkspot is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze derde partijen omgaan met je persoonsgegevens. We raden je aan de privacy statement van de derde partij te lezen wanneer je een website van een derde partij bezoekt, om een goed beeld te krijgen van hoe deze derde partij jouw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.

Hoe je contact kunt opnemen met Werkspot

Heb je vragen, opmerkingen, suggesties of klachten over dit Privacy Statement of de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact met ons op door een email te sturen naar: info@werkspot.nl. Je kunt ons ook bellen (telefoonnummer: 088 – 9375793, ma-vrij tussen 9.00 - 17.30 uur) of een brief sturen naar:

Werkspot B.V.
Herengracht 469
1017 BS Amsterdam Nederland

Laatste wijziging: 24-04-2023