Leon Pex

Beoordeling: 4.8 van 54.8573 reviews
Bekijk reviews
Gevestigd in Voorburg
Kom in contact

Goed om te weten

 • Geverifieërd door Werkspot
 • Biedt garantie
 • Ingeschreven bij Kamer van Koophandel

Beroepen

 • Schilder
 • Stukadoor
 • Klusbedrijf
 • Behanger
 • Badkamer specialist

Bedrijfsomschrijving

KvK nummer - 71474331

Goedendag, ik ben Leon pex Meester Wagner latex spuiter/schilder 🌈De nummer 1 latex spuiter van Nederland 🌈 Wij werken met gediplomeerd en geschoold Personeel/Z.Z.P 'ers Nederlands sprekend Op INSTAGRAM LEON PEX kunt u foto's en video's zie van al onze airless projecten U krijgt dan een goed beeld omtrent onze werkzaamheden bij onze opdrachtgevers. Ook kunt u onze beoordelingen lezen./revieuws Wij zijn allround gespecialiseerd in het LATEX SPUITEN van woningen, bedrijvens hallen, winkels en kantoren. Zowel in de nieuwbouw als in de bestaande bouw zijn wij werkzaam. Onze ALL-IN prijzenkolom Ex Btw Voor wit, ral 9016 en ral 9010 € 9.00 per m2 (500m2 of meer airless spuiten) € 10.00 per m2 (100m2 tot 500m2 airless spuiten) € 11.00 per m2 (100m2 of minder airless spuiten) Op nieuwbouw woning tot 2 jaar is de 21% BTW regeling van toepassing. Voor woningen ouder dan 2 jaar geldt de 9% BTW regeling. € 14,00 per m2 voor zwarte/antraciet latex. (Industriële uitstraling op betonnen plafonds met leidingen of op systeemplafonds) zie ons instagram profiel voor voorbeelden. Onze All-in werkwijze betekent: Het afplakken van raamkozijnen en deurkozijnen. Nieuw stucwerk voor lijmen met hechtprimer. Deurkozijnen, radiatoren, keuken en eventueel uw vloeren worden allemaal strak afgetaped en keurig gemaskeerd. Ook de controle, het licht schuren en plamuren van de wanden en de plafonds en het kitten van de hoeken en het kitwerk langs de kozijnen is inbegrepen. Echt alles inclusief. Wel zo duidelijk! • Advies vooraf • Klasse 1 latex • Kitwerk in de hoeken • Kitwerk langs kozijnen • Controle wanden/plafonds • Licht schuren stucwerk • Aanbrengen voorstrijk • Afplakken raamkozijnen • Afplakken deurkozijnen • Afplakken radiatoren ** • Afplakken keuken ** • Afplakken vloeren ** • 2 lagen airless spuiten • Opruimen ** Indien gemonteerd/geplaatst Verder spuiten wij altijd 2 lagen klasse 1 latex voor een optimale dekking Afschobbare/afwasbare kwaliteit. Kleuren die speciaal gemaakt moeten worden zoals zwart/rood/blauw/enz De prijs hiervan is 14.00 euro per m2 , omdat er veel tijd in het afplakken gaat zitten en omdat deze kleuren € 40,00 tot € 50,00 euro per 10 liter duurder zijn dan wit en ral 9010. Opruimen en schoon opleveren is voor ons een standaard procedure. Wij spuiten gemiddeld tussen de 300 en 600m2 per dag in 1 kleur Wij geven op al onze opdrachten GARANTIE Prijzen stucwerk: 16.00 euro per m2. Dit is inclusief materialen en arbeidsloon maar ex. BTW. Wanden en plafonds leveren we zo glad af zodat direct spuitklaar is. Indien in een nieuwbouw woning de wanden behangklaar zijn opgeleverd, moeten deze wanden eerst nog gestuct/gefinished worden.  Voor een mooi resultaat Dit kost 8.00 euro per m2 Dit finishen is een dunne pleisterlaag van 1 tot 3 mm en is noodzakelijk voor  het airless latex spuiten.  Het woord zegt het eigenlijk al. Behangklaar is geschikt om te behangen maar niet om airlesd te spuiten, daarvoor zitten er nog teveel poriën (kleine gaatjes) in. Verder is behangklaar nog lang niet glad genoeg.  BETALING CONDITIES ; 50% bij aanvang opdracht 50% bij oplevering opdracht Verder kunt u bij ons PINNEN /CONTANT OF PER BANK Voor schilderwerk kom ik op locatie om een prijs te overleggen dit om ik dat moet zien om te kijken hoe veel tijd daar in gaat zitten Groene/bruine vezelplaten op zolders kunnen airless met latex gespoten worden. 1e Platen spuiten zonder reparatie niet/spijker gaatjes 17.50 euro per m2 2e De niet/spijker gaatjes worden netjes geplamuurd. De houten latten worden gekit en meegespoten. De prijs p/m2 is € 22.50 .euro Dit om dat hier veel tijd in gaat zitten ############################## Hello, I am Leon pex Master Wagner latex painter / painter We work with qualified and trained personnel / Z.Z.P'ers Dutch speaking You can see photos and videos on our instagram profile (Leon pex ) Of all our airless projects You will then get a good idea of ​​our work for our clients. You can also read our reviews./revieuws We are all-round specialized in LATEX SPRAYING of homes, business halls, shops and offices. We work in both new and existing buildings. Our ALL-IN price column: For white, ral 9016 and ral 9010 € 9.00 per m2 (500m2 or more airless spraying). € 10.00 per m2 (100m2 to 500m2 airless spraying) € 11.00 per m2 (100m2 or less airless spraying) The 21% VAT scheme applies to new-build homes up to 2 years old. The 9% VAT scheme applies to homes older than 2 years. € 14.00 per m2 for black / anthracite latex. (Industrial appearance on concrete ceilings with pipes or on system ceilings) see our instagram profile for examples. Our All-in method means: Masking window frames and door frames. New plaster for gluing with adhesive primer. . Door frames, radiators, kitchen and possibly your floors are all tightly taped and neatly masked. The inspection, light sanding and filling of the walls and ceilings and the sealing of the corners and the sealant along the frames are also included. Really everything inclusive Very clear! • Advice in advance • Class 1 latex •Sealant in the corners • Putty along window frames • Check walls / ceilings • Lightly sanding stucco • Apply primer • Masking window frames • Masking door frames • Masking radiators ** • Masking kitchen ** • Masking floors ** • 2 coats of airless spraying •Tidy ** When fitted / installed Furthermore, we always spray 2 layers of class 1 latex for optimal coverage. Scrapable / washable quality. Colors that need to be specially made such as black / red / blue / etc. The price of this is 14.00 euros per m2, because it takes a lot of time to m ask and because these colors are € 40.00 to € 50.00 per 10 liters more expensive than white and ral 9010. Tidying up and delivering clean is a standard procedure for us. We spray an average of between 300 and 600m2 per day in 1 color We give GUARANTEE on all our assignments Prices stucco: 16.00 euros per m2. This includes materials and labor but ex. VAT. We deliver walls and ceilings so smooth that they are immediately ready for spraying. If the walls in a new-build house have been delivered ready for wallpaper, these walls must first be plastered / finished For a good result This costs 8.00 euros per m2 This finishing is a thin plaster of 1 to 3 mm and is necessary for the airless latex spraying. The word actually says it all. Ready to wallpaper is suitable for wallpapering but not for spraying airlesd, as there are still too many pores (small holes) in it. Furthermore, wallpaper ready is far from smooth enough. PAYMENT CONDITIONS; 50% at the start of the assignment 50% upon completion of the assignment You can also use PIN / CASH OR BANK For paintwork I come on location to discuss a price, this is because I have to see it to see how much time it takes Green / brown fiber plates in attics can be airless sprayed with latex. 1st Plates do not spray without repair / nail holes 12.50 euros per m2 2nd The staple / nail holes are neatly filled. The wooden slats are sealed and sprayed. The price p / m2 is € 17.50 .euro This is because it takes a lot of time

Portfolio

Reviews (73)

 • Binnenschilderwerk: 90 m2 wanden; 150 m2 plafonds
  raadt vakman aan
  Het is al weer even geleden, maar het was een prettige samenwerking met een mooi resultaat.
  Den Haag
 • Binnenschilderwerk: 95 m2 wanden
  raadt vakman aan
  Hoofddorp
  Ruud de Kruif
 • Binnenschilderwerk: 130 m2 wanden; 100 m2 plafonds
  raadt vakman aan
  Door persoonlijke omstandigheden bij mij heeft Leon Pex de aangeboden klus, het spuiten van muren en plafonds niet uitgevoerd. Ik heb hem b…
  Eindhoven
Bekijk alle reviews